Demokrater mener det er mulig å skape et mer rettferdig demokrati hvor rett og rettferdighet for alle blir en realitet.

Folket kan delta i beslutninge som angår oss, sammen med regjeringen. Et direkte demokrati hvor folket deltar i beslutninger.

Det er også mulig å innføre likhet for loven, også dommere ved domstolene. påtalemyndighetene, andre offentlige ansatte må bli tiltalt og dømt for lovbrudd på lik linje med andre borgere.