Demokrater tror det er mulig å etablere et mer rettferdig demokrati, hvor rett og rettferdighet for alle blir en realitet.

Likhet for loven blir innført, hvor også offentlige ansatte blir tiltalt og dømt for lovbrudd.