Jeg har tegnet illustrasjon av meiser og fuglevikke