Bladet Demokratiet 2017

Vi har et demokrati i Norge som ikke helt fungerer etter gjeldende lover og regler. Enkelte paragrafer i grunnloven har aldri blitt anvendt. Det gjelder lovbrudd som begås i domstolene. politi, andre offentlige ansatte.

I utgangspunktet er vi like for loven, men det praktiseres ikke. Juridiske forskjeller på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo er fremdeles en realitet. 

Det er mulig å innføre et mer rettferdig demokrati hvor prinsippene rett og rettferdighet for alle blir praktisert

Bladet Demokratiet har 37 interessante sider om demokratiet